Senior Consultants Vlaanderen  vzw

image of a senior

Expertises van SCV

Senior Consultants Vlaanderen werd door het Vlaams Gewest erkend als
dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor de pijler
Advies Klik om het certificaat te zien.


De werking van Senior Consultants Vlaanderen werd doorgelicht door Qfor:
Certificaat voor 2015-2018
Auditrapport

Algemeen management

 • Advies bij leiding en uitbouw bedrijf
 • Begeleiden van starter
 • Management Information Systems
 • Implementeren businessplan
 • Statuten en beheer van VZW
 • Projectmanagement
 • Relocatie van bedrijf
 • Algemene audit van een bedrijf/organisatie: SCV SCAN
...meer

 

Energiebeheer

 • Advies bij inrichting van gebouwen
 • Advies bij renovatie van gebouwen
 • Problemen van ventilatie
 • Thermische isolatie
 • Verlichting en elektrische uitrusting
 • Brandveiligheid
...meer

 

Financiën

 • Advies sponsoring
 • Analyse van facturatie en boekhouding
 • Audit van kredieten en waarborgen
 • Financiële planning
 • Boekhoudconcept opstellen
 • Kostprijsberekening

Geluidscomfort

Men stelt steeds hogere eisen aan het akoestisch comfort van publieke ruimtes, vergaderzalen en scholen. Als men in een zaal op een meter afstand van zijn gesprekspartner zijn stem moet verheffen om verstaanbaar te zijn, dan is het geluid in de omgeving te hard. SCV heeft de nodige apparatuur om nagalmtijden te meten, die de basis vormen voor het beoordelen van de akoestische kwaliteit van een ruimte.
Zie ook het filmpje!

...meer

 

Human resources

 • Advies bij herstructurering
 • Begeleiding bij change management
 • Opstellen functiebeschrijvingen
 • Doorlichten procedures sociale zekerheid
 • Arbeidsreglementen
 • Verloningssystemen

Juridische zaken

 • Handelsrecht
 • Begeleiding bij overname
 • Statuten van VZW's
 • Opvolgingsproblemen

Kwaliteitszorg

 • Advies kwaliteitsbewaking
 • Follow-up management
 • ISO certificering en implementatie
 • Kwaliteitshandboek
 • Opstellen GMP-plan

Marketing

 • Voorbereiden van mailings
 • Marktanalyse
 • Tevredenheidsonderzoek

Productie en Technologie

 • Advies bij omschakelen fabricage
 • Optimalisatie van productie
 • Audit technische dienst
 • Materiaalbeheer
 • Hulp bij behalen VCA getuigschrift
 • Energiebeheer
 • Advies bij logistieke problemen
 • Voorraadbeheer
 • Inrichting magazijnen

 

<< Profiel van SCV             Referenties            Werkwijze van SCV >>

Senior Consultants Vlaanderen heeft mij de push gegeven die nodig was

SCV Nieuws

Starten en Ondernemen met kennis van zaken


omslagfoto van boek Een handboek voor de startende ondernemer opgesteld door 15 consulenten van de afdeling Antwerpen

SCV SCAN


De afdeling Limburg heeft een volledige doorlichting van een bedrijf op punt gesteld. Het doel is:
- Inzicht verschaffen in de sterke en zwakke punten van de onderneming of organisatie.
- Kansen en bedreigingen in kaart brengen
- Een betaalbare bedrijfsaudit aanbieden aan KMO’s.