image description

Links

CESES Confederation of European Senior Expert Serviceslogo van CESES
PUM logo PUMNederlandse senior-experts
SES Senior Experten Service
Onze Duitse collega's. Site in het Duits, Engels en Spaans!
logo SES
Ex-Change Exchange logoEx-Change wil verschillende uitzendinitiatieven in Vlaanderen bundelen tot één centraal uitzendplatform.
De 1 pagina strategie Een strategieplan ontwikkelen en uitvoeren moet een basisvaardigheid zijn voor elke ondernemer, net zoals goed financieel beheer en een goed doordacht personeelsbeleid.logo van 1-pagina strategie
Freelance Vlaanderen Freelance Vlaanderen is de onafhankelijke portaalsite voor freelancers en zij die freelancer willen worden.F als logo
Zelfstandigen.be Zelfstandigen.be bevat informatie over alles waarmee (startende) zelfstandige ondernemers te maken krijgen. Er blijken ook opvallend meer zelfstandigen aan de slag na het bereiken van de pensioenleeftijdZ als logo
Kauri Kauri is een denk- en werkgroep die het bedrijfsleven sensibiliseert omtrent de Noord-Zuid problematieklogo Kauri
Actie voor starters

"Actie voor Starters" heeft tot doel het ondernemerschap in West-Vlaanderen te stimuleren door startende ondernemers gedurende de eerste vijf jaar te steunen bij het beginnen van hun eigen zaak. Die steun weerspiegelt zich zowel in materiële steun (ruim aanbod van kantoren en ateliers) als in inhoudelijke ondersteuning (coaching, begeleiding, vorming,…)

"Actie voor Starters" is een initiatief van de POM West-Vlaanderen en Ondernemerscentra West-Vlaanderen in samenwerking met de partners Unizo, Syntra West, Senior Consultants Vlaanderen, Voka en Starterslabo

logo van Actie voor starters
BC Kortrijk Bedrijvencentra stellen lokalen een expertise ter beschikking van starters.logo Bedrijvencentrum
Strategisch Plan Kempen logo
Dyzo Voor zelfstandigen in moeilijkheden
Dyzo is de opvolger van Tussenstap en Efrem
logo
Kennisbeurs De Kennisbeurs wil de kennis en ervaring van jong gepensioneerden helpen over te dragen aan anderen om iedereen actief aan het maatschappelijk leven te laten deelnemen onder het motto: “Kennis geven, Kennis ontvangen en Kennis(sen) maken”logo Kennisbeurs
Donorinfo Stichting van openbaar nut, biedt gratis onafhankelijke informatie over hulpverlenende organisaties.logo
Vrijwilligerswerk Vacaturedatabank voor vrijwilligerswerk, rechten en plichten, vorming, publicaties, links
Informatie over wetsvoorstellen, rechten en plichten van vrijwilligers en -organisaties, practische implementatie van regelingen.
Ook www.vrijwilligersweb.be
OMbudsman voor de pensioenen Viertalige websitelogo
Belspo Belgian Science Policy: Federaal Wetenschapsbeleid. (Vroeger: Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden of DWTC) met links naar onderzoeksprogramma's, onderzoeksinstellingen en alle federale websites.logo
EU Europese Unievlag van de EU

SCV Nieuws

 

SCV SCAN


De afdeling Limburg heeft een volledige doorlichting van een bedrijf op punt gesteld. Het doel is:
- Inzicht verschaffen in de sterke en zwakke punten van de onderneming of organisatie.
- Kansen en bedreigingen in kaart brengen
- Een betaalbare bedrijfsaudit aanbieden aan KMO’s.

  • Linkedin logo
  • Qfor logo
  • logo Kmo-portefeuille