Senior Consultants Vlaanderen  vzw

image of a senior

Werkwijze van SCV

Hoe werken wij?

Elke aanvraag wordt gevolgd door een verkennend gesprek, dat zonder kosten door ons wordt uitgevoerd. Tijdens dit gesprek proberen wij de inhoud, de omvang, de duur en de uiterste einddatum van de opdracht te bepalen. Indien de aanvraag wordt aanvaard, vormt de SCV-afdeling met de meest bevoegde consulenten een opdrachtteam, dat de verantwoordelijkheid krijgt om, in samenspraak met de opdrachtgever, de gepaste adviezen en oplossingen te formuleren en de implementatie ervan te begeleiden.

Onze gedragscode

De SCV-consulenten verbinden zich tot de discretie en vertrouwelijkheid, die de opdrachtgever mag verwachten. Zij aanvaarden geen uitvoerend werk en nemen niet de plaats in van een werknemer. Zij zien het als hun taak bij te dragen aan de gezondheid van het bedrijf, de instelling of organisatie en aan het scheppen van nieuwe perspectieven. SCV zet zich uitsluitend in voor personen, bedrijven, organisaties, vzw’s en instellingen, die niet over de middelen beschikken om adviseurs in te schakelen, die op commerciële basis werken.

Wat kost het u?

De consulenten zijn vrijwilligers; ze werken onbezoldigd. De vereniging rekent de opdrachtgever een bescheiden vaste bijdrage per halve dag aan, waarmee ze haar werkingskosten dekt. Deze bijdrage is onderworpen aan de BTW. Daarnaast zijn de werkelijke kosten van de consulenten, zoals reis- en telefoonkosten, voor rekening van de opdrachtgever. U kan de samenwerking op elk ogenblik stopzetten, zonder extra vergoeding voor SCV. Uiteraard dienen de reeds uitgevoerde prestaties te worden betaald.

<< Expertises van SCV

De mensen van SCV zochten mee naar realistische oplossingen, voegden de daad bij het woord. Het gevoel er niet alleen voor te staan brengt rust.

SCV Nieuws

SCV Limburg helpt het Innovatiecentrum


Om een concept/project productierijp te maken, is er meestal een lange weg af te leggen. Het Innovatiecentrum is hiervoor de ideale partner. SCV kan hierbij ook een rol te spelen.