Senior Consultants Vlaanderen  vzw

image of a senior

Werkwijze van SCV

Hoe werken wij?

Elke aanvraag wordt gevolgd door een verkennend gesprek, dat zonder kosten door ons wordt uitgevoerd. Tijdens dit gesprek proberen wij de inhoud, de omvang, de duur en de uiterste einddatum van de opdracht te bepalen. Indien de aanvraag wordt aanvaard, vormt de SCV-afdeling met de meest bevoegde consulenten een opdrachtteam, dat de verantwoordelijkheid krijgt om, in samenspraak met de opdrachtgever, de gepaste adviezen en oplossingen te formuleren en de implementatie ervan te begeleiden.

Onze gedragscode

De SCV-consulenten verbinden zich tot de discretie en vertrouwelijkheid, die de opdrachtgever mag verwachten. Zij aanvaarden geen uitvoerend werk en nemen niet de plaats in van een werknemer. Zij zien het als hun taak bij te dragen aan de gezondheid van het bedrijf, de instelling of organisatie en aan het scheppen van nieuwe perspectieven. SCV zet zich uitsluitend in voor personen, bedrijven, organisaties, vzw’s en instellingen, die niet over de middelen beschikken om adviseurs in te schakelen, die op commerciële basis werken.

Wat kost het u?

De consulenten zijn vrijwilligers; ze werken onbezoldigd. De vereniging rekent de opdrachtgever een bescheiden vaste bijdrage per halve dag aan, waarmee ze haar werkingskosten dekt. Deze bijdrage is onderworpen aan de BTW. Daarnaast zijn de werkelijke kosten van de consulenten, zoals reis- en telefoonkosten, voor rekening van de opdrachtgever. U kan de samenwerking op elk ogenblik stopzetten, zonder extra vergoeding voor SCV. Uiteraard dienen de reeds uitgevoerde prestaties te worden betaald.

<< Expertises van SCV

Dergelijk klankbord is een uitstekend hulpmiddel om een eigen stijl van werken naar de toekomst te optimaliseren, noodzakelijk in een steeds veranderende omgeving.

SCV Nieuws

GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving


Met dit stappenplan ben je als ondernemer ook vanaf 25 mei 2018 in orde met de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR)

logo GDPR

Starten en Ondernemen met kennis van zaken


omslagfoto van boek Een handboek voor de startende ondernemer opgesteld door 15 consulenten van de afdeling Antwerpen